Nasz Patron bł. August Czartoryski, info.

Osiągnięcia uczniów w konkursach przedmiotowych


Jak co roku uczniowie biorą udział w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się z matematyki: Piotr Pich /ucznia przygotowywała P. Dyr. Dorota Gancarz-Pich/ oraz z historii /"Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego"/: Patrycja Ciurko, Weronika Dyndał, Weronika Mucha i Piotr Pich - uczniów przygotowywała P. Ewa Pieniecka. Na etapie rejonowym z matematyki gimnazjum reprezentowali: z matematyki: Natalia Bartuś, Małgorzata Grycko, Amelia Kolczak, Piotr Pich i Jakub Radawiec - uczniów przygotowała P. Dyr. Dorotę Gancarz-Pich, z chemii: Małgorzata Grycko - uczennicę przygotowywała P. Krystyna Malec, z biologii: Weronika Mucha pod opieką P. Małgorzaty Sternik.


Akcje charytatywne

Nasze Gimnazjum bierze udział w akcjach charytatywnych

Z galerii szkolnej
BEZPŁATNA POMOC OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM I CZŁONKOM ICH RODZIN

 


Stowarzyszenie Przeworsk - Powiat Bezpieczny, ul. Lwowska 16, 37-200 Przeworsk uprzejmie informuje, źe od 1.04.2014r. do 31.12.2014r. realizuje zadanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej Ministra Sprawiedliwości w Warszawie - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U. z 11 lutego 2014 r. poz.189) i ze środków własnych Stowarzyszenia świadczyć będzie nieodpłatną pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem lub członków ich rodzin - w zakresie:
organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;
pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;
- pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, jeżeli jest to niezbędne w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
- finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby;
dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;
- finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1-7;
pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych.
Ubiegający się o pomoc o dofinansowanie składa wniosek wraz z dokumentami (wniosek do pobrania w siedzibie głównej Stowarzyszenia, Filiach oraz na stronach internetowych Stowarzyszenia Przeworsk - Powiat Bezpieczny i Ministerstwa Sprawiedliwości). 

HARMONOGRAM PRACY STOWARZYSZENIA PRZEWORSK

POWIAT BEZPIECZNY świadczenia pomocy obowiązujący przez cały rok 2014 w:
- Siedziba Główna Stowarzyszenia Przeworsk - Powiat Bezpieczny w Przeworsku
ul. Lwowska 16, 37-200 Przeworsk, Mi - piętro pokój numer 32
Numery tei/fax: 16 648 22 65
Osoba Pierwszego Kontaktu: 661137 531
Koordynator zadania telefon całodobowy: 531 995 236 e-mail: sppbprzeworskl@wp.pl
www.przeworskbezpieczny.pl

STAŁY TYGODNIOWY ROZKŁAD DYŻURÓW w Siedzibie Głównej Stowarzyszenia Przeworsk - Powiat Bezpieczny w Przeworsku od 1 kwietnia do 31 grudnia 2014 r.

Specjalista

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Prawnik

 

14.00-18.00

14.00-18.00

 

 

Psycholog

15.00-19.00

 

 

 

15.00-19.00

Osoba

pierwszego

kontaktu

7.00 -15.00

7.00 -15.00

7.00 -15.00

7.00 -15.00

7.00 -15.00

Osoba pierwszego kontaktu - dyżur pod telefonem

15.00-18.00

15.00 -18.00

15.00 -18.00

15.00 -18.00

15.00-18.00

Koordynator

zadania

7.00-12.00

7.00-12.00

7.00-12.00

7.00-12.00

7.00-12.00

Wolontariusze

16.00-18.00

15.00-17.00

 

 

16.00-18.00 
Dyrektor Gimnazjum w Sieniawie

Dyrektor szkoły: Pani mgr Dorota Pich,
tel.: 166227093

Star Wars

Chcesz zagrać w grę, która stworzyli Twoi koledzy, kliknij w link: Star Wars

Jesteśmy już na Facebooku!

Uwaga! Zmieniliśmy adres strony. https://www.facebook.com/
sieniawagimnazjum

Osiągnięcia uczniów w konkursach przedmiotowych

Osiągnięcia uczniów w konkursach przedmiotowychw r.szkol.:2017/18 i 2016/17

 

W sprawie ubezpieczenia ucznia
KRONIKA SZKOŁY:

Od wielu lat Pani Helena Capłap z Panią Alicją Jazienicką przy współpracy Pani Anny Hałoń prowadzą KRONIKĘ SZKOLNĄ

 

 

Szkoła przyjazna żywieniu
i  aktywności fizycznej

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do realizacji polsko-szwajcarskiego projektu współpracy KIK/34..e

Projekty gimnazjalistów

Strony internetowe utworzone w ramach projektu edukacyjnego