Nasz Patron bł. August Czartoryski, info.

Osiągnięcia uczniów w konkursach przedmiotowych


Jak co roku uczniowie biorą udział w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się z matematyki: Piotr Pich /ucznia przygotowywała P. Dyr. Dorota Gancarz-Pich/ oraz z historii /"Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego"/: Patrycja Ciurko, Weronika Dyndał, Weronika Mucha i Piotr Pich - uczniów przygotowywała P. Ewa Pieniecka. Na etapie rejonowym z matematyki gimnazjum reprezentowali: z matematyki: Natalia Bartuś, Małgorzata Grycko, Amelia Kolczak, Piotr Pich i Jakub Radawiec - uczniów przygotowała P. Dyr. Dorotę Gancarz-Pich, z chemii: Małgorzata Grycko - uczennicę przygotowywała P. Krystyna Malec, z biologii: Weronika Mucha pod opieką P. Małgorzaty Sternik.


Akcje charytatywne

Nasze Gimnazjum bierze udział w akcjach charytatywnych

Z galerii szkolnej
Ważne fakty

• Nasze Gimnazjum istnieje od 1999 r. Początkowo dysponowało 8 pracowniami w starej części budynku, który dzieliło ze Szkołą Podstawową w Sieniawie. W roku 2002 dobudowano skrzydło i oddano do użytku 7 nowych pracowni. Zajęcia sportowe odbywają się w miejskiej hali sportowej.
• 22 grudnia 2009, z udziałem władz samorządowych, miało miejsce uroczyste oddanie sal lekcyjnych na poddaszu. Opuściliśmy sale lekcyjne w budynku Szkoły Podstawowej w Sieniawie. Korzystamy jeszcze z małej salki lekcyjnej Szkoły Podstawnej, czasem z sal Zespołu Szkół w Sieniawie.
• 6 czerwca 2005 naszej szkole zostało nadane imię błogosławionego Augusta Czartoryskiego.
• W latach 2000 - 2002, 2004 - 2005, 2007 i 2008 nasze Gimnazjum przygotowywało akademie środowiskowe dla mieszkańców gminy Sieniawa. Przygotwywali je nauczycie: P. Alicja Jazieniecka, P. Ewa i Krzysztof Pienieccy, P. Iwona Kołtowska, P. Danuta Ożga oraz P. Renata Barszczak. W roku 2005 P. Danuta Ożga i P. Kornelia Piniło przygotowały spektakl "Zaufałem drodze". • W latach 2003 - 2008 zostało opracowane 11 projektów. Sześć z nich zostało zrealizowane w latach 2003 - 2007. Autorkami projektów , które otrzymały dofinansowanie były: P. Krystyna Malec, P. Małgorzata Sternik, P. Magdalena Raganowicz-Macina, P. Danuta Ożga i P. Kornelia Piniło.

Nadanie imienia naszemu Gimnazjum

6 czerwca 2005 r. Sieniawa była miejscem doniosłych uroczystości religijnych. Do kościoła parafialnego Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej – gdzie znajdują się groby rodziny Czartoryskich, wśród których przez ponad 70 lat spoczywały doczesne szczątki ks. Augusta Czartoryskiego – po kilkudziesięcioletniej przerwie ks. Czartoryski powrócił już w chwale ołtarzy, w swych relikwiach, jako błogosławiony. Główne uroczystości rozpoczęły się przed Pałacem Czartoryskich, gdzie liczne rzesze wiernych z Sieniawy i okolic, jak też z parafii św. Józefa w Przemyślu zgromadziły się, aby powitać i przyjąć przywiezione przez Salezjanów z Przemyśla relikwie bł. Augusta, gdzie od 1964 r. spoczywał. Relikwie przywiózł ks. Lesław Leś, proboszcz parafii salezjańskiej w Przemyślu, i przekazał je na ręce Księdza Arcybiskupa a następnie społeczności sieniawskiej. Rangi tej chwili dodała obecność księżniczki dr Barbary Czartoryskiej z Instytutu Psychiatrii i Neurologii Zakładu Genetyki w Warszawie oraz licznie zgromadzonych Salezjanów z Krakowa, Oświęcimia i Przemyśla, władz wojewódzkich, oświatowych, samorządowych, Burmistrza miasta i dyrekcji miejscowych szkół. Po przekazaniu Relikwii nastąpił uroczysty przemarsz spod pałacu do kościoła parafialnego, w czasie którego Relikwie nieśli: prowincjał Salezjanów z Krakowa ks. inspektor Tadeusz Rozmus, burmistrz Sieniawy dyrekcja i młodzież Gimnazjum w Sieniawie. Po uroczystościach w kościele parafialnym wszyscy zgromadzeni, przy dźwiękach orkiestr dętych z Przemyśla i Sieniawy, udali się do miejscowego gimnazjum, gdzie odbyło się uroczyste nadanie mu imienia bł. Augusta Czartoryskiego.

Tutaj najpierw dyrektor placówki Grażyna Kotowska przedstawiła, jakimi motywami kierowali się rodzice i nauczyciele przy wyborze Patrona Szkoły. Mówiła o potrzebie powielania takich wzorców, jakim był bł. August, który mimo choroby nie zraża ł się i wytrwale dążył do obranego celu. Następnie poprosiła Księdza Arcybiskupa o odsłonięcie okolicznościowej tablicy pamiątkowej umieszczonej w holu gimnazjum, po czym wszyscy zaproszeni goście wpisali się do kroniki szkolnej.

Uroczystości zakończyło spotkanie w stołówce szkolnej.
O znaczeniu i randze sieniawskich uroczystości dobitnie świadczą słowa Barbary Czartoryskiej, przedstawicielki tej niewątpliwie jednej z najbardziej zasłużonych rodzin dla Polski:
„Ks. August [...] Polskę najbardziej umiłował. Uczucie i szacunek dla narodów, z którymi był związany potrafił połączyć na płaszczyźnie miłości Boga i Kościoła. Dlatego jego postać niesie w sobie posłanie na każde, również i dzisiejsze czasy. Jego świętość polegała nie na ogromnych dziełach, ale na wierności w rzeczach małych – na posłuszeństwie głosowi Bożemu. Rozumiał i czuł, że potrzebuje go rodzina i ojczyzna, ale wiedział też, że najważniejsze jest posłuszeństwo woli Bożej. Ks. August jest przykładem głębokiej pobożności. Dziś również i to słowo stało się niemodne i wyświechtane. I trzeba mu przywrócić blask. Nasz Błogosławiony takim był. Tę postawę powinien naśladować dzisiejszy świat, dzisiejsza Europa, która jakże często zaprzecza swoim chrześcijańskim korzeniom. Tę postawę zjednoczenia z Bogiem powinniśmy naśladować my wszyscy”.
Nie zapomnieliśmy tych mądrych słów. Po nadaniu naszej szkole imienia bł. Augusta Czartoryskiego nawiązaliśmy współpracę z gimnazjum o tym samym imieniu prowadzonym przez zakon salezjanów w Przemyślu. Później zajęliśmy się rozpowszechnieniem wiedzy na temat błogosławionego wśród uczniów i w całym sieniawskim środowisku. Pięknym tego przykładem może być niebanalny spektakl wystawiony w kinie „Sokół”, na który została zaproszona Barbara Czartoryska. Ostatnia przedstawicielka rodu Czartoryskich była niezmiernie wzruszona faktem, iż po raz pierwszy społeczność rodzinnej dla Augusta Sieniawy oficjalnie potwierdziła chęć utrwalenia w pamięci mieszkańców życia i działalności błogosławionego. Od tego czasu co roku obchodzimy uroczyście Dzień Patrona. Wszyscy uczniowie naszej szkoły znają biografię bł. Augusta Czartoryskiego i darzą go szacunkiem. Stał się on dla nich wzorem postępowania. Obecnie jest podstawowym dobrem i wartością naszego Gimnazjum.

W powyższym artykule wykorzystano informacje zawarte w tekście pt. "Wielki powrót bł. Augusta Czartoryskiego" [W:] "Gość Niedzielny" 2005, nr 26.


 
Dyrektor Gimnazjum w Sieniawie

Dyrektor szkoły: Pani mgr Dorota Pich,
tel.: 166227093

Star Wars

Chcesz zagrać w grę, która stworzyli Twoi koledzy, kliknij w link: Star Wars

Jesteśmy już na Facebooku!

Uwaga! Zmieniliśmy adres strony. https://www.facebook.com/
sieniawagimnazjum

Osiągnięcia uczniów w konkursach przedmiotowych

Osiągnięcia uczniów w konkursach przedmiotowychw r.szkol.:2017/18 i 2016/17

 

W sprawie ubezpieczenia ucznia
KRONIKA SZKOŁY:

Od wielu lat Pani Helena Capłap z Panią Alicją Jazienicką przy współpracy Pani Anny Hałoń prowadzą KRONIKĘ SZKOLNĄ

 

 

Szkoła przyjazna żywieniu
i  aktywności fizycznej

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do realizacji polsko-szwajcarskiego projektu współpracy KIK/34..e

Projekty gimnazjalistów

Strony internetowe utworzone w ramach projektu edukacyjnego