Nasz Patron bł. August Czartoryski, info.

Osiągnięcia uczniów w konkursach przedmiotowych


Jak co roku uczniowie biorą udział w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się z matematyki: Piotr Pich /ucznia przygotowywała P. Dyr. Dorota Gancarz-Pich/ oraz z historii /"Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego"/: Patrycja Ciurko, Weronika Dyndał, Weronika Mucha i Piotr Pich - uczniów przygotowywała P. Ewa Pieniecka. Na etapie rejonowym z matematyki gimnazjum reprezentowali: z matematyki: Natalia Bartuś, Małgorzata Grycko, Amelia Kolczak, Piotr Pich i Jakub Radawiec - uczniów przygotowała P. Dyr. Dorotę Gancarz-Pich, z chemii: Małgorzata Grycko - uczennicę przygotowywała P. Krystyna Malec, z biologii: Weronika Mucha pod opieką P. Małgorzaty Sternik.


Akcje charytatywne

Nasze Gimnazjum bierze udział w akcjach charytatywnych

Z galerii szkolnej
Mogiły Katynia kryją również ciała osób z naszego regionu.

Ofiarami zbrodni katyńskiej urodzonymi w ziemi sieniawskiej są:

- pułkownik Marian Raganowicz - dowódca 41 dywizji piechoty, ur. w Sieniawie, zm. w Charkowie;
- pułkownik Franciszek Sudoł - ur. w Cieplicach, zamieszkały w Rudce, zm. w Charkowie, dowódca Kaliskiej Brygady Obrony Narodowej;
- kapitan Roman Folwarczny - ur. w Tryńczy, zm. w Katyniu;
- podporucznik - Włodzimierz Łańcucki - nauczyciel, ur. w Sieniawie, zm. w Katyniu;
- porucznik Jozef Łańcucki - nauczyciel, ur. w Sieniawie, zm. w Charkowie;
- podporucznik Jan Łańcucki - nauczyciel, ur. w Wylewie, zm. w Charkowie;
- podporucznik kawalerii w rezerwie Stanisław Dela – administrator dóbr Czartoryskich;
- posterunkowy Władysław Młynarczyk - ur. na Borkach zm. w Miednoje;
- porucznik Ignacy Potascher - ur. w Leżachowie, zm. w Katyniu;
- posterunkowy Stanisław Potasiński - ur. w Dobrej, zm. w Miednoje;
- starszy posterunkowy Franciszek Jakubiec - ur. w Tryńczy, zm. w Miednoje;
- Franciszek Kubrak - ur. w Ubieszynie, zm. w Miednoje;
- Józef Jazienicki ur. w Kamionce Stumilowej, zam. w Sieniawie, zm. W Katyniu;
- Władysław Dziuba ur. w Dobrej.

W ramach projektu „Kamienie Pamięci – odszukaj bohatera Września” udało się nam zgromadzić i opracować informacje na temat jednego z wyżej wymienionych oficerów.
Informacje na temat projektu zostały zamieszczone na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej.
Więcej informacji >>

Pułkownik Franciszek Sudoł

 Jednym z wybitniejszych oficerów walczących w kampanii wrześniowej, a wywodzącym się z ziemi sieniawskiej, był Franciszek Sudoł, dowódca Batalionów Obrony Narodowej Kępno i Ostrzeszów. Niestety, mimo zasług żołnierskich, do dzisiaj niewiele zachowało się na jego temat informacji, mało również wspomina się o nim w materiałach źródłowych. Nie zasłużył on na zapomnienie i warto zatem utrwalić

F. Sudoł, zdjęcie z Legionów

w pamięci ludzkiej wizerunek pułkownika Franciszka Sudoła. Celem naszej pracy było zdobycie informacji od jego rodziny. Aby usystematyzować i zapełnić luki w jego biografii, skontaktowaliśmy się z muzeami wojskowymi w Zamościu, Poznaniu i Włocławku. Franciszek Sudoł urodził się 4 października 1892 r. (taką datę podaje Włocławski Słownik Biograficzny, natomiast w tradycji rodzinnej utrwaliła się data 10 kwietnia) w Cieplicach (gmina Adamówka). Był najmłodszym z pięciorga dzieci Sebastiana i Antoniny Bieleń. Rodzice przenieśli się z Cieplic do Rudki (gmina Sieniawa) i tam Franciszek uczęszczał do szkoły powszechnej. Był zdolnym i pilnym uczniem, dlatego ówczesny dyrektor szkoły namawiał rodziców, aby posłali syna do gimnazjum. W rezultacie Franciszek zaczął uczęszczać do Gimnazjum w Jarosławiu. Mógł kontynuować naukę dzięki pomocy finansowej sióstr, które wyjechały do Stanów Zjednoczonych.
Szkolnym kolegą Franciszka był pochodzący z Majdanu Sieniawskiego Adam Gruca, późniejszy profesor medycyny Uniwersytetu Warszawskiego i jeden z najwybitniejszych ortopedów. Jeszcze w trakcie nauki szkolnej angażowali się obaj w działalność organizacji niepodległościowych i wstąpili do Polskich Drużyn Strzeleckich.
Po ukończeniu gimnazjum Franciszek podjął studia w Wyższej Szkole Oficerskiej w Krakowie. Był związany z działalnością „Sokoła” i „Strzelca”. Po wybuchu I wojny światowej komendant główny – Józef Piłsudski – wydał rozkaz mobilizacji dla Związków Strzeleckich. Na początku sierpnia 1914 r. Franciszek Sudoł wraz z innymi członkami sieniawskiego „Sokoła” udali się do Rzeszowa, skąd przez Jasło wyruszyli do Mszany Dolnej. Mieli należeć do Legionu Wschodniego organizowanego we Lwowie. Legion po odmowie złożenia przysięgi na wierność cesarzowi został rozwiązany. Ośmiuset ochotnikach pozostało w szeregach sformowanego 3 Pułku Piechoty Legionów, pozostali zaś przeszli do Legionu Zachodniego. Franciszek Sudoł znalazł się w 2 Pułku Piechoty Legionów pod dowództwem ppłk. Zygmunta Zielińskiego. Pułk ten wyruszył 30 września 1914 r. z Krakowa i dotarł w okolicę Husit na Węgrzech. Brał udział w walkach o zdobycie leżach na drodze do Stanisławowa miejscowości Rafajłowa i Nadwórna. Ciężkie walki toczył w bitwie pod Młotkowem, gdzie polskie oddział zostały zmuszone do odwrotu. Wiosną 1915 r. oddziały te zorganizowano w II Brygadę Legionów zwaną też Karpacką czy Żelazną, której dowódcą został później płk Józef Haller.

Franciszek Sudoł służył kolejno w 8, 9, 10 i 15 kompanii 2 Pułku Piechoty. 7 września 1915 r. awansował na chorążego, 1 lipca 1916 r. – na podporucznika, a w roku 1918 został kapitanem. W tym samym roku II Brygada zerwała współprace z Niemcami i Austro-Węgrami i przeszła przez front na Ukrainę. Gdy po klęsce pod Kaniowem Brygada został rozwiązana, Franciszek Sudoł wrócił w rodzinne strony i od stycznia 1919 r. służył w Wojsku Polskim (w 3, 8, później 9 Pułku Piechoty). Dowodząc 3 batalionem w szeregach tej ostatniej formacji, a potem 2 baterią 12 Pułku Artylerii Polowej, walczył pod Brzeżanami (od 16 do 21 czerwca 1919 r.) z wojskami ukraińskimi. Na początku 1920 r. awansował na stopień majora i brał udział w wojnie z Rosją radziecką w 1920 r. W okresie od 16 lutego do 19 kwietnia 1920 r, pełnił obowiązki dowódcy 9 Pułku Piechoty Legionów. Jednostka ta broniła frontu południowego przed kontrofensywą Armii Konnej Siemiona Budionnego w okolicach Zamościa. Franciszek Sudoł był ranny w czasie tej wojny, a po jej zakończeniu został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari i czterokrotnie Krzyżem Walecznych.

W latach dwudziestych był dowódcą 3 Batalionu 9 Pułku Piechoty Legionów, który stacjonował w Tomaszowie Lubelskim. Dowództwo tej jednostki miało swą siedzibę w Zamościu. W maju 1926 r. Franciszek Sudoł poparł przewrót majowy Józefa Piłsudskiego i ze swoim pułkiem szedł z Zamościa do Warszawy na pomoc Marszałkowi.

Po przewrocie majowym w 1927 r. uzyskał stopień podpułkownika i został przeniesiony na stanowisko kwatermistrza 3 Pułku Piechoty Legionów. W następnym roku przeszedł do 14 Pułku Piechoty stacjonującego we Włocławku, gdzie był początkowo zastępcą dowódcy pułku, a od czerwca 1933 r. dowódcą pułku i zarazem komendantem Garnizonu Miasta Włocławka. W latach trzydziestych ukończył kurs dla dowódców pułków w Centrum Szkolenia Piechoty w Rembertowie. W tych czasach angażował się także w działalność różnych organizacji społecznych, m.in. współpracował z Polskim Czerwonym Krzyżem, Ligą Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej, Ligą Morską i Kolonialną, harcerstwem. Przełożeni cenili go jako dobrego dowódcę, o czym świadczą odznaczenia: Krzyż Niepodległości i Złoty Krzyż Zasługi. W 1936 r. na czele delegacji wojskowej wręczał odznakę pamiątkową pułku prezydentowi Polski Ignacemu Mościckiemu. Mimo zaangażowania w sprawy wojskowe i społeczne utrzymywał stały kontakt z rodziną mieszkającą w Rudce koło Sieniawy, o czym świadczy zachowana korespondencja. Wspierał ją finansowo.

>>> WIĘCEJ INFORMACJI >>>
 
Dyrektor Gimnazjum w Sieniawie

Dyrektor szkoły: Pani mgr Dorota Pich,
tel.: 166227093

Star Wars

Chcesz zagrać w grę, która stworzyli Twoi koledzy, kliknij w link: Star Wars

Jesteśmy już na Facebooku!

Uwaga! Zmieniliśmy adres strony. https://www.facebook.com/
sieniawagimnazjum

Osiągnięcia uczniów w konkursach przedmiotowych

Osiągnięcia uczniów w konkursach przedmiotowychw r.szkol.:2017/18 i 2016/17

 

W sprawie ubezpieczenia ucznia
KRONIKA SZKOŁY:

Od wielu lat Pani Helena Capłap z Panią Alicją Jazienicką przy współpracy Pani Anny Hałoń prowadzą KRONIKĘ SZKOLNĄ

 

 

Szkoła przyjazna żywieniu
i  aktywności fizycznej

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do realizacji polsko-szwajcarskiego projektu współpracy KIK/34..e

Projekty gimnazjalistów

Strony internetowe utworzone w ramach projektu edukacyjnego